MEDISCHE HULPMIDDELEN; BESCHIKBAARHEID & LEVERINGSZEKERHEID

Een bijeenkomst voor alle leveranciers en producenten van medische hulpmiddelen.  

Zorg Inkoop Netwerk Nederland is een samenwerkingsverband van een aantal belangrijke spelers in de Nederlandse gezondheidszorg (IAZ, Intrakoop, mProve, NFU en Santeon). Doel is om door middel van samenwerking te komen tot meer inzicht in de beschikbaarheid van goederen en om resources efficiënter te gebruiken. Samen delen we kennis om beter te kunnen inkopen en willen we voordelen realiseren in duurzaamheid en innovatie. 

Zorg Inkoop Netwerk Nederland heeft drie lopende projecten. 

Het Landelijk meldpunt tekorten medische hulpmiddelen is een belangrijk onderdeel van Zorg Inkoop Netwerk Nederland. Hier worden (potentiële) tekorten gemeld door zorgorganisaties en leveranciers. De opvolging wordt vervolgens centraal gecoördineerd, geregistreerd en teruggekoppeld.  Kennis en capaciteit worden gebundeld en effectief ingezet om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg zoveel mogelijk te garanderen, ook bij de leveringsproblemen van medische hulpmiddelen. Daarmee beogen we dat de continuïteit van de zorg niet in gevaar komt.   

Het project Supply Chain Resilience (SCR) wordt gestart om in zicht te geven in afhankelijkheden in de keten.
En in de Procurement Intelligence Desk (PID) staat de kennisontwikkeling van inkopers centraal.