Programma

Maandag 6 november 2023

Deze pagina wordt de komende weken aangevuld met actuele informatie!

MEDISCHE HULPMIDDELEN; BESCHIKBAARHEID & LEVERINGSZEKERHEID

12:30 | Inloop

Ontvangst met koffie, thee en lunch (indien gereserveerd via aanmelding).

13:30 | Welkom

Opening door dagvoorzitter Sabine Uitslag.

Welkomstvideo

Zorg Inkoop Netwerk Nederland

Ministerie van VWS

Landelijk meldpunt tekorten medische hulpmiddelen

De beschikbaarheid van medische hulpmiddelen staat onder druk. Om te voorkomen dat individuele zorgorganisaties en leveranciers veel tijd kwijt zijn aan het oplossen van dezelfde leveringsproblemen, heeft Zorg Inkoop Netwerk Nederland het landelijk meldpunt tekorten medische hulpmiddelen opgezet.  Zo kunnen we samen capaciteit, kennis en expertise bundelen voor het beste resultaat en de continuïteit van zorg borgen. Projectleider Lonneke Boer bespreekt wat er gebeurt wanneer een tekort wordt gemeld, wat het meldpunt kan betekenen en wat het meldpunt niet doet.

Pauze

Supply Chain Resilience

In dit project worden supply chains van kritische medische hulpmiddelen gevisualiseerd en beoordeeld om beschikbaarheidsrisico’s te verkleinen. Projectleiders Martijn de Ruiter en Tom Hoeben vertellen waarom en welke informatie van leveranciers nodig is en hoe we kunnen omgaan met mogelijke strategische risico’s of kwetsbaarheden in deze supply chains. Een belangrijk uitgangspunt van dit project is dat bevindingen eerst met leveranciers getoetst worden waarna zorginstellingen geadviseerd worden over eventuele vervolgstappen.

Procurement Intelligence Desk

Iedere zorginstelling in Nederland heeft in mindere of meerdere mate te maken met beschikbaarheidsvraagstukken en prijsaanpassingen. Op dit moment ontberen inkopers in de zorg informatie die hen kan helpen om goede inkoopkeuzes te maken. Keuzes op het gebied van leveringszekerheid, op het bepalen van de juiste inkoopstrategie en informatie om prijsaanpassingen te analyseren en te doorgronden. Projectleider Daan van Gent licht toe hoe dit project de kennisontwikkeling van inkopers een boost geeft middels het verzamelen van kennis uit verschillende netwerken en bronnen.

Afsluiting en samenvatting

16:00 | Borrel

Locatie:

Theater Flint, Amersfoort
Informatie over bereikbaarheid en parkeermogelijkheden volgt.